Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met onderstaande disclaimer. Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van 123zuiverwater.nl 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij besteden continue zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.123zuiverwater.nl.

Verwijzingen naar of links met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. 123zuiverwater.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites, media of literatuur waarnaar of waarvan met een link of anderszins wordt verwezen. 123zuiverwater.nl garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of links die via deze site toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Het is niet onze intentie om medische (gezondheids)adviezen te verstrekken. De teksten die wij omtrent dit onderwerp op onze site publiceren, is slechts bedoeld ter algemene informatie. Bij medische klachten en/of gezondheidsproblemen, dient u altijd een arts te raadplegen. Als u aandoening(en) heeft, van welke aard dan ook, en u wilt een van onze producten gaan gebruiken, overleg dan altijd eerst met uw arts. 123zuiverwater.nl sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van medische aard, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze producten.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij 123zuiverwater.nl of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan 123zuiverwater.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door 123zuiverwater.nl

Linken naar www.123zuiverwater.nl

Het is toegestaan om op uw eigen site een link te plaatsen naar www.123zuiverwater.nl. Echter alleen indien er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • Uw site mag niet de schijn wekken dat www.123zuiverwater.nl uw site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt.
  • Er mag geen inhoud van www.123zuiverwater.nl worden gekopieerd of gesynchroniseerd, tenzij u hiervoor toestemming heeft van 123zuiverwater.nl.
  • Uw website mag geen onjuiste informatie over www.123zuiverwater.nl en haar producten en diensten geven. 

Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van de site kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@123zuiverwater.nl.

Alle rechten voorbehouden. 

© 2011 - 2024 123zuiverwater.nl  Privacy & Cookies  Voorwaarden  Disclaimer 

Realisatie: Manieu.nl